Data Analytics & Data Visualization, Quantitiave & Qualitative